UWAGA – planowane wyłączenie wody

ZAWIADOMIENIE

Planowane wyłączenie wody w dniu 13.12.2021r.

 

Technika Komunalna TEKOM w Górze zawiadamia, że w związku z wymianą rur tłocznych na PRZEPOMPOWNI WODY W NARATOWIE niezbędne jest czasowe wyłączenie wodociągu (wyłączenie wody planowane jest w godzinach nocnych).

 

W dniu 13.12.2021 r. od godziny 2000 do godziny 600 w dniu 14.12.2021 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Brzeżany, Chróścina, Łagiszyn, Nowa Wioska, Polanowiec, Polanowo, Radosław, Strumienna, Ułanka, Witoszyce  oraz miejscowości na terenie Gminy Niechlów zarządzane przez ZGKiM w Niechlowie.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

OGŁOSZENIE – Taryfa

OGŁOSZENIE

Technika Komunalna „TEKOM” Sp. z o. o. w Górze informuje, iż z dniem 01 lipca 2018 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją                           z dnia 30 maja 2018 roku nr WR.RET.070.123.2018.PK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra  na okres 3 lat.

Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w dniu 22 czerwca 2018 roku. Zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017.328 z póź. zm. ), zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, to jest od 01 lipca 2018 roku.

W załączeniu decyzja nr WR.RET.070.123.2018.PK z dnia 30 maja 2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Załącznik: Decyzja WR.RET.070.123.2018.PK