Cennik dla inwestorów

Pobierz cennik w wersji:   .PDF

CENNIK OPŁAT

Czynności wykonane na rzecz inwestorów

 

Przedstawione poniżej ceny to kwoty netto i są obciążone obowiązującym podatkiem VAT.

Obciążenie inwestorów będzie następować za pomocą Faktur VAT.

 

Usługa / Cena netto

Dokonywanie odbiorów technicznych

     przyłączy 60 zł za każde przyłącze
     sieci 200 zł za każdą sieć (500 mb)
     za każde następne 100mb dodatkowo 15 zł
 

Uzgodnienie dokumentacji technicznej na sieci

     wod.-kan. 150 zł za każdą sieć
     pozostałe oraz dróg 100 zł
 

Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłącza

     wod.-kan. 50 zł za każde przyłącze
     pozostałe 60 zł
 

Wkreślenie uzbrojenia wod.-kan. z podaniem rzędnych, średnic, itp.

     dla przyłączy 60 zł
     dla sieci 150 zł
 

Wydanie warunków technicznych na wykonanie

     przyłączy wod.-kan. 60 zł za każde przyłącze
     sieci wod.-kan. 200 zł
 

Potwierdzenie zgodności z rzeczywistością podkładów geodezyjnych w zakresie uzbrojenia podziemnego wod.-kan.

     przyłącza 60 zł
     sieci z przyłączami 150 zł