Cennik usług DHK

Pobierz cennik usług w wersji:   .PDF

NOWOŚĆ – Cennik opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych:   .PDF

 

CENNIK USŁUG

Dział Higieny Komunalnej

Cennik usług (ceny netto):

 • Transport samochodem bramowym                          3,50 zł/km
 • Wynajem kontenera 6m3                                           35 zł/doba
 • Wynajem kontenera 8m3                                           45 zł/doba

 

 

 • Odpady ulegające biodegradacji                               400,00 zł/Mg

( 20 02 01 )

 • Odpady wielkogabarytowe                                       650,00 zł/Mg

( 20 03 07 )

 • Opakowania z papieru i tektury                                180,00 zł/Mg

( 15 01 01 )

 • Opakowania z tworzyw sztucznych                          180,00 zł/Mg

( 15 01 02 )

 • Opakowania ze szkła                                                 100,00 zł/Mg

( 15 01 07 )

 • Zużyte opony                                                            700,00 zł/Mg

( 16 01 03 )

 • Zmieszane odpady budowlane                                  350,00 zł/Mg

( 17 01 07 )

 • Odpadowa papa                                                        800,00 zł/Mg

( 17 03 80 )