Cennik usług DHK

Pobierz cennik w wersji:   .PDF

CENNIK USŁUG

Dział Higieny Komunalnej

Usługa

Cena brutto
1. Transport samochodem bramowym Star 200 3,44 zł/km
2. Transport samochodem bramowym Scania P94 3,69 zł/km
3. Wynajem kontenera 2m3 20 zł/doba
4. Wynajem kontenera 6m3 35 zł/doba
5. Wynajem kontenera 8m3 45 zł/doba
6. Składowanie odpadów w Z.U.R.P. i U.O.K.iP w Rudnej Wielkiej:
1) Odpady o kodzie 17 09 04 257,01 zł/Mg
2) Odpady o kodzie 20 02 01 278,83 zł/Mg
3) Odpady o kodzie 20 03 01 387,72 zł/Mg
4) Odpady o kodzie 20 03 07 270,00 zł/Mg