Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

W poniższych załącznikach zamieszczono decyzję o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ogłoszenie o wysokości stawek oraz cen za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki na  okres od 07 sierpnia 2021 roku do 06 sierpnia 2022 roku.

 

Decyzja: .PDF

Ogłoszenie: .PDF

Komentarze są wyłączone.