Dokumenty

Zasady selektywnej zbiórki odpadów   .PDF

uwagaPolityka prywatności    .PDF    oraz klauzula informacyjna   .PDF

 

 

WNIOSKI

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej / deszczowej

Pobierz w wersji:   .PDF

2. Wniosek o wykonanie usługi

Pobierz w wersji:   .PDF

3. Wniosek o wynajęcie Fiata Ducato

Pobierz w wersji:   .PDF   lub   .DOCX

4. Wniosek o wynajęcie podnośnika

Pobierz w wersji:   .PDF   lub   .DOCX

5. Wniosek o zawarcie umowy na: dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków / wywóz nieczystości płynnych / wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków

Pobierz w wersji:   .PDF

6. Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę

Pobierz w wersji:   .PDF lub   .DOCX

7. Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza

Pobierz w wersji:   .PDF lub   .DOCX

8. Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Pobierz w wersji:   .PDF

 

HARMONOGRAMY

1. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 2018

Pobierz:   .PDF

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 2019

Pobierz:   .PDF

2. Harmonogram zbiórki odpadów selektywnych 2018

Pobierz:   .PDF

Harmonogram zbiórki odpadów selektywnych 2019

Pobierz:   .PDF

3. Zmiany odbioru odpadów komunalnych z powodu dni wolnych lub świąt 2018

Pobierz   .PDF

Zmiany odbioru odpadów komunalnych z powodu dni wolnych lub świąt 2019

Pobierz:   .PDF

4.  Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2018

Pobierz   .PDF

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2019

Pobierz: .PDF

5. Harmonogram pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Górze

Pobierz   .PDF

6. Harmonogram odbioru worków żółtych i brązowych 2018

Pobierz   .PDF

Harmonogram odbioru worków żółtych i brązowych 2019

Pobierz: .PDF

REGULAMINY

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Pobierz   .PDF

2. Regulamin funkcjonowania cmentarza komunalnego w Górze

Pobierz   .PDF

3. Regulamin targowiska miejskiego w Górze

Pobierz   .PDF

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GÓRY

1. Uchwała nr XXXV/262/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Pobierz   .PDF

2. Uchwała nr XLVII/349/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pobierz   .PDF

3. Uchwała nr XXXVII/250/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Pobierz   .PDF

4. Uchwała nr XII/85/11 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Górze

Pobierz   .PDF

 

UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.

TECHNIKA KOMUNALNA „TEKOM” W GÓRZE

1. Uchwała nr 4/2011 w sprawie wprowadzenia nowego cennika opłat za czynności wykonane na rzecz inwestorów

Pobierz   .PDF

Dodaj komentarz