Dostawa paliw płynnych na 2021 r.- zestawienie ofert

Postępowanie nr ZP 1.11.2020                                                                                                                                                 Góra, dnia 24.11.2020r.

 

Dostawa paliw płynnych dla Techniki Komunalnej „TEKOM” Sp. z o.o. w Górze.

 

Technika Komunalna „TEKOM” Sp. z o.o., ul. Podwale 12a, 56-200 Góra

 

 

Zestawienie ofert

Przed otwarciem ofert Zamawiający wyczytał kwotę 425 000,00 złotych

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto Cena Pb 95

waga – 5 pkt.

Cena ON

waga – 5 pkt.

Upust %

waga – 90 pkt.

1. „Jespol” JESSA SPÓŁKA JAWNA

UL. Osiecka 4

64-100 lESZNO

459306,60 złotych  

4,56 zł.

 

4,50 zł.

4,00 %.
2. P.H.U. „MATUZ”

Zbigniew Matuszczak,

ul. Chłapowskiego 9,

64-000 Kościan

423061,94 złotych  

4,40 zł.

 

4,34 zł.

4,50 %

 

 

 

Andrzej Czaja

……………………………………………..

(podpis osoby sporządzającej protokół)

24.11.2020 Adam Ćwian ……………………………………….

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Komentarze są wyłączone.