KOMUNIKAT dot. Koronawirus

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku                                ze zwiększoną liczbą zachorowań oraz wystąpieniem na terenie Polski przypadków koronawirusa, Technika Komunalna „TEKOM” Sp. z o. o. będzie zamknięta dla obsługi bezpośredniej interesantów do odwołania.

Dotyczy to zarówno Biura Obsługi Klienta, jak i sekretariatu, kasy, księgowości, działu technicznego, działu higieny komunalnej oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Jednocześnie informujemy, iż obiekty Spółki tj. oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody również będą zamknięte dla osób nieupoważnionych.

Do odwołania wstrzymane są także wizyty naszych pracowników u klientów związane z koniecznością wymiany oraz bezpośredniego odczytu wodomierzy.

Działania mają charakter prewencyjny. Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób działania Spółki „TEKOM” oraz kontaktów z Klientami zostanie przywrócony.

W pilnych sprawach prosimy o kontach telefoniczny, mailowy bądź korespondencyjny.

Ta sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Kontakt:

     Telefon: 65 543 21 59

     DHK: 65 543 24 91

     Nr alarmowy: 65 543 24 07

     E-mail: sekretariat_tekom@wp.pl

Dodaj komentarz