Modernizacja PSZOK w Górze – drugi etap

Technika Komunalna „TEKOM” sp. z o.o. w ramach modernizacji PSZOK w Górze zleciła wykonanie kojców na poszczególne frakcje odpadów segregowanych w systemie BetBlok System®.

System ma możliwość rozbudowy, podwyższania i zmiany wielkości kojców.

BetBlok System® posiada certyfikat REI 360 oraz znak CE.

Komentarze są wyłączone.