Modernizacja PSZOK w Górze

Dzięki życzliwości Pani Burmistrz i Pracowników Gminy Góra, która udostępniła płyty betonowe, dokonaliśmy utwardzenia placu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Górze przy ul. Poznańska 34.

W zamiarach spółki jest budowa kojców, na poszczególne frakcje odpadów segregowanych,
w systemie BetBlok System®.

Komentarze są wyłączone.