O firmie

Spółka zajmuje się ogólnie pojętą działalnością komunalną na terenie miasta i gminy Góra.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

36, 00, Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37, 00, Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38, 11, Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38, 21, Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38, 32, Z odzysk surowców z materiałów segregowanych
43, 22, Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
71, 12, Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
96, 03, Z pogrzeby i działalność pokrewna
68, 20, Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
81, 30, Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
81, 29, Z pozostałe sprzątanie

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dokument prezentujący strukturę organizacyjną jest obecnie w przygotowaniu.