Struktura organizacyjna

RADA NADZORCZA

Zbigniew Chocianowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Ciebień

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kłos

Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Adam Ćwian

Prezes Zarządu

Lidia Kozłowska

Główny Księgowy – Prokurent

Schemat organizacyjny w formacie .PDF