Odwołanie przetargu

Góra, 09 Luty 2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Górze, oznaczonej jako działka nr 147/48 o powierzchni 0,0246 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1G/00075848/3 ogłoszonego przez Prezesa Zarządu Techniki Komunalnej „TEKOM” Sp. z o.o. w Górze.

Przetarg został odwołany z powody braku wpisu w księdze wieczystej nr LE1G/00075848/3 o podziale dz. nr 147/47 na działki nr 147/48 i 147/49. Sprzedający posiada Decyzję Burmistrza Góry zatwierdzający projekt podziału działki z dnia 28.08.2017r.  Starostwo Powiatowe w Górze nie złożyło do dnia 09.02.2018r. wniosku o dokonanie zmiany wpisu do Sądu Rejonowego w Głogowie wydział ksiąg wieczystych.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu przetargu, zwrot kwoty otrzymają w ciągu 3 dni.

 

 

Prezes Zarządu

Adam Ćwian

Dodaj komentarz