OSTRZEŻENIE PRZED NISKIMI TEMPERATURAMI

Technika Komunalna „TEKOM” Sp. z o.o. w Górze przypomina właścicielom i zarządcom
obiektów o konieczności zabezpieczenia przyłącza wodociągowego oraz wodomierza przed
uszkodzeniem w tym również przed zamrożeniem i rozmrożeniem.
Każdy właściciel i zarządca obiektu w okresie bardzo niskich temperatur zobowiązany jest do
zabezpieczenia wszystkich otworów okiennych i drzwiowych w pomieszczeniu, gdzie
usytuowana jest instalacja wodociągowa, przyłącze wodociągowe i wodomierz.
W pomieszczeniu, w którym mogą występować ujemne temperatury należy zabezpieczyć również
rury instalacji wodociągowej, przyłącza wodociągowego i wodomierz.
Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniem ścieków za niezawodne
działanie przyłącza wodociągowego odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca.
Koszty za usuwanie awarii zamrożonego i rozmrożonego przyłącza wodociągowego lub
wodomierza ponosi właściciel lub zarządca obiektu.

Dodaj komentarz